Wywiadówki

Plan spotkań z rodzicami w III LO.
w roku szkolnym 2016/2017

Wywiadówki rozpoczynają się zawsze wykładem na auli, po którym następuje spotkanie z wychowawcą klasy. Szczegółowe informacje na temat wykładu pojawiać się będą w dzienniku Librus kilka dni przed planowaną wywiadówką.
GODZINĘ SPOTKANIA PODAJE WYCHOWAWCA PRZEZ DZIENNIK INTERNETOWY ORAZ WIADOMOŚĆ PRZEKAZUJE, TAKŻE UCZNIOM.

Daty spotkań z rodzicami:
 
1) 30.08.2016- Spotkanie dla rodziców klas pierwszych
2) 22.09.2016 - Spotkanie dla wszystkich rodziców
3) 03.11.2016 – Indywidualne spotkania z nauczycielami
4) 15.12.2016 – Spotkanie dla wszystkich rodziców
5) 02.03.2017 - Indywidualne spotkania z nauczycielami
6) 06.04.2017 - Spotkanie dla wszystkich rodziców
7)  08.06.2017 - Spotkanie dla wszystkich rodziców

Dział: