Wywiadówki

Plan spotkań z rodzicami w III LO.
w roku szkolnym 2018/2019

Wywiadówki rozpoczynają się zazwyczaj wykładem na auli, po którym następuje spotkanie z wychowawcą klasy. Szczegółowe informacje na temat wykładu pojawiać się będą w dzienniku Librus kilka dni przed planowaną wywiadówką.
GODZINĘ SPOTKANIA PODAJE WYCHOWAWCA PRZEZ DZIENNIK INTERNETOWY ORAZ WIADOMOŚĆ PRZEKAZUJE, TAKŻE UCZNIOM.

Daty spotkań z rodzicami:
 
1) 30.08.2018- Spotkanie dla rodziców klas pierwszych - Wykład- dr Marcina Szulca na temat: Prawidłowości i zagrożeń wieku dorastania ze szczególnym uwzględnieniem "dopalaczy".
2) 13.09.2018 - Spotkanie dla wszystkich rodziców
4) 25.10.2018 – Indywidualne spotkanie z nauczycielami
5) 06.12.2018 - Spotkanie dla wszystkich rodziców
6) 24.01.2019 - Indywidualne spotkanie z nauczycielami
7) 04.04.2019 - Spotkanie dla wszystkich rodziców
8) 30.05.2019 - Spotkanie dla wszystkich rodziców

Dział: