Wywiadówki

Plan spotkań z rodzicami w III LO.
w roku szkolnym 2017/2018

Wywiadówki rozpoczynają się zazwyczaj wykładem na auli, po którym następuje spotkanie z wychowawcą klasy. Szczegółowe informacje na temat wykładu pojawiać się będą w dzienniku Librus kilka dni przed planowaną wywiadówką.
GODZINĘ SPOTKANIA PODAJE WYCHOWAWCA PRZEZ DZIENNIK INTERNETOWY ORAZ WIADOMOŚĆ PRZEKAZUJE, TAKŻE UCZNIOM.

Daty spotkań z rodzicami:
 
1) 14.09.2017- Spotkanie dla rodziców
2) 26.10.2017 - Indywidualne spotkanie z nauczycielami
3) 07.12.2017 – Spotkanie dla wszystkich rodziców
4) 25.01.2018 – Indywidualne spotkanie z nauczycielami
5) 05.04.2018 - Spotkanie dla wszystkich rodziców
6) 07.06.2018 - Spotkanie dla wszystkich rodziców

Dział: