Konkurs "Matematyka Bez Granic"

MiędzynarodowyKonkurs "Matematyka Bez Granic"
 

III Liceum Ogólnokształcące im. Agnieszki Osieckiej w Sopociew latach  2010-2013 było organizatorem Międzynarodowy Konkursu "Matematyka Bez Granic" w regionie pomorskim. Szkoła podjęła się ogromnego przedsięwzięcia, tworząc od podstaw strukturę konkursu dla regionu pomorskiego.
Pani Elżbieta Butkiewicz, nauczycielka matematyki w III Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie oraz Dyrektor  Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej, Pani doc. Barbara Wikieł  przez kilka lat czyniły honory gospodarza tego konkursu.

      Od ponad dwudziestu lat w krajach Europy Zachodniej organizowany jest Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Mathématiques Sans frontières” (Matematyka bez granic). Inicjatorami tego konkursu byli matematycy francuscy, którzy przy wsparciu Akademii w Strasburgu, zorganizowali w roku szkolnym 1989/1990 jego pierwszą edycję. W ostatnich latach brała w nim udział młodzież z ponad 40 krajów, w tym uczniowie z krajów Unii Europejskiej oraz z krajów ubiegających się o przyjęcie do Unii, a także młodzież z USA, Meksyku i Kanady. W Polsce konkurs zagościł w 2000 roku.Patronat nad  konkursem w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 „Matematyka bez granic” to konkurs bezpłatny, międzyklasowy, adresowany do uczniów trzeciej klasy gimnazjum i pierwszej klasy szkół ponadgimnazjalnych.
Etap szkolny można przeprowadzić w dowolnym terminie styczniowo-lutowym. Finał Konkursu odbywa się w marcu, w tym samym dniu i o tej samej godzinie we wszystkich szkołach-klasach uczestnikach konkursu. Do rozwiązania jest, w zależności od kategorii wiekowej uczniów, 10 lub 13 zadań, z czego pierwsze zadanie podane jest w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim). Należy przetłumaczyć treść zadania i zapisać rozwiązanie w jednym z podanych języków obcych.
Celem konkursu „Mathématiques sans frontières” (Matematyka bez granic) jest przede wszystkim zwiększenie zainteresowania matematyką  poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Pozwala na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijaniu  kreatywności uczniów. Ponadto wyrabia umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.
Dzięki rozpropagowaniu idei tego konkursu przez Regionalny Komitet Konkursu, przy ścisłej współpracy z władzami oświatowymi z województwa pomorskiego, konkurs ten wzbudził duże zainteresowanie wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli matematyki.
W Regionie Pomorskim rocznie brało udział średnio 1 200 uczniów z 30 szkół i 58 klas.
W skład komisji konkursowej wchodzili nauczyciele różnych szkół‚, dyrektorzy, doradcy metodyczni, pracownicy Politechniki Gdańskiej.
Po  sprawdzeniu prac, należało zapukać do Sponsorów z prośbą o nagrodzenie  laureatów, a nie było to łatwe, bo laureat to cała klasa. Na uroczystości wręczanianagród i dyplomówprzybywały w maju na Politechnikę Gdańską całe klasy, nauczyciele matematyki, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele: Komitetu Regionalnego Konkursu, władz akademickich, władz oświatowych i samorządowych, zakładów pracy, firm oraz lokalna prasa.
Ranga konkursu  była podkreślana nie tylko miejscem rozdania nagród,  Aula  Politechniki Gdańskiej czy przybyłymi na uroczystość dostojnymi gośćmi, ale przede wszystkim osobami, które objęły patronat nad konkursem.

Patronat honorowy corocznie obejmowali:
·     Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk
·     Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
·     Pomorski Kurator Oświaty, Pani Elżbieta Wasilenko
·     Prezydent Miasta Sopotu, Pan Jacek Karnowski
·     Prezydent Miasta Gdańska, Pan Paweł Adamowicz
·     Prezydent Miasta Gdyni, Pan Wojciech Szczurek
 
Uroczystość swą obecnością uświetniali m.in.:  Pani Iwona Naliwajek z Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego,  Wójt Gminy Puck, Pan Tadeusz Puszkarczuk, zastępca Burmistrza Rumii, Pan Marcin Fuchs; Pani Elżbieta Wasilenko, Pomorski Kurator Oświaty ; Pani Gabriela Albertin, Pomorski Wicekurator Oświaty; Pani doc. Barbara Wikieł; Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu, pan Piotr Płocki ;prof. dr hab. Józef Sienkiewicz Prorektor ds. Nauki Politechniki Gdańskiej; Dyrektor  Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej.
W tym miejscu jeszcze  dziękujemy wszystkim FUNDATOROM za taki ogromny dar serca, a także Władzom Politechniki Gdańskiej, a przede wszystkim pani Dyrektor doc. Barbarze Wikieł za pomoc w przygotowaniu uroczystego zakończenia. Dziękujemy  nauczycielom-pasjonatom, którzy zasiadali w komisji konkursowej oraz wszystkim gościom, którzy swoją obecnością uświetnili podsumowanie konkursu.
 
Żegnając się przytoczmy słowa Trudeau:
„Czysta matematyka jest najlepszą grą na świecie.
Jest bardziej zajmująca niż szachy, ma w sobie więcej hazardu niż poker i trwa dłużej niż rozgrywka w Monopol. Jest za darmo i nie zna żadnych ograniczeń. Można w nią grać wszędzie - Archimedes robił to w wannie.”
 
Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie http://www.mbg.uz.zgora.pl
 

 

 

 

 

 
 

         
         
         
         

         
         
       
         

ZOBACZ PEŁNĄ RELACJĘ Z ROZDANIA NAGRÓD
ZOBACZ SZCZEGÓŁY NA TEMAT PATRONATÓW

 

 

 

 

ZałącznikWielkość
Patronat.Hon_.P.Gdy_.jpeg460.67 KB
Patronat.Hon_.P.S.jpeg188.45 KB
Patronat.Hon_.UMarsz.jpeg400.2 KB
Patronat.Hon KO.jpeg439.47 KB
Wyniki Konkursu MBG 2012-2013.doc356 KB
Matematyka Bez Granic-2013.pdf234.31 KB